Wolontariat GDD2024 - dołącz do nas!

22 maja 2024

Wolontariat GDD2024 – dołącz do nas!

Jesteś kontaktową osobą i można na Ciebie liczyć? Lubisz przebywać wśród kreatywnych ludzi, których pasją jest projektowanie, architektura, rzemiosło i szeroko pojęty design? Jeśli tak, dołącz do zespołu wolontariuszy Gdynia Design Days 2024 i stwórz z nami tegoroczną edycję festiwalu! 

Twoje zadania:

  • sprawowanie opieki i oprowadzanie zwiedzających po wystawach (w tym osób z niepełnosprawnościami),
  • koordynowanie prawidłowego przebiegu wystaw,
  • udzielanie informacji na temat programu festiwalu Gdynia Design Days,
  • informowanie organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu wystaw.

Nasze wystawy będą zlokalizowane na terenie PPNT Gdynia oraz w przestrzeni miasta (np. Gdyńskie Centrum Filmowe).

Co oferujemy:

  • zdobycie doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń,
  • odpowiednie przeszkolenie,
  • możliwość poznania ciekawych ludzi z branży projektowej i nawiązania nowych kontaktów,
  • możliwość udziału w festiwalowych wydarzeniach, m.in. spotkaniach, spacerach, warsztatach.

Wystawiamy zaświadczenie o praktykach/wolontariacie! :) 

PROCES ZGŁOSZENIOWY:
Napisz kilka zdań o sobie, podaj swoją dyspozycyjność w dniach 22-30 czerwca i wyślij na adres: k.honisz@ppnt.pl
Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2024.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia w e-mailu oświadczenia RODO o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przystąpieniem do wolontariatu w PPNT Gdynia”.

NAJWAŻNIEJSZE DATY:
Koniec naboru: 10 czerwca 2024
Po zakończeniu naboru zgłoszenia osób niewybranych zostaną usunięte.

Termin festiwalu i godziny otwarcia wystaw:
22-30 czerwca 12:00-20:00

KONTAKT:
Chcesz o coś zapytać? Dzwoń lub pisz śmiało!

T: +48 58 880 82 18
E: k.honisz@ppnt.pl

Do zobaczenia w Gdyni-Zdroju!

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail:biuro@ppnt.pl; tel. 58 880 81 50.
2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
    2.1. w celach związanych z ubieganiem się przez Panią/Pana o pracę (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:
    3.1. trwania rekrutacji,
    3.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    3.3. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    3.4. do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.
4. Podanie danych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy u Administratora Danych Osobowych.
5. Ma Pani/ Pan prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Cofnięcie zgody ponadto uniemożliwi ubieganie się przez Panią/Pana o stanowisko pracy u Administratora Danych Osobowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: iod@ppnt.pl.